Professionaliseer het bestuur binnen uw onderneming

Maak de juiste afspraken, ook met uw aandeelhouders.

Een initiatief van:

Wacht niet om de juiste afspraken te maken

U zoekt topexperten die ervaring hebben bij KMO’s en familiebedrijven. Aan de hand van gerichte vragen en schema’s kunnen onze topexperten de specifieke behoeftes en noden binnen uw bedrijf in kaart brengen.

Zij zoeken samen met u welke de beste governance structuur is, op maat van uw bedrijf en in functie van de verzuchtingen van alle betrokken partijen. U brengt rust en structuur in uw bedrijf en legt alle nodige afspraken vast. Goed bestuur met duidelijke afspraken is nu eenmaal goed ondernemen.

Neem vrijblijvend contact op

U krijgt een antwoord op al uw vragen.

Onze experten komen spoedig tot bij u voor een intakegesprek.

Haal een expert aan boord!

Als succesvolle ondernemer kijk je best verder dan dagdagelijkse operationele beslissingen. Een professioneler bestuur en betere governance zorgen voor geloofwaardigheid en positieve uitstraling bij klanten, leveranciers en banken. Een bedrijf runnen is het stuur goed in handen hebben met de juiste structuur en processen.

 • Hoe kiest u voor een evenwichtige ­verhouding tussen de aandeelhouders, de bestuurs­organen en het dagelijks management?
 • Is de huidige structuur geschikt voor de toekomst?
 • Wanneer is een extern klankbord interessant?
 • Hoe wordt het familiebedrijf samen­gehouden over de generaties heen?
 • Hoe ga je om met botsende visies en voorkom je spanningen?

Met de juiste afspraken tussen aandeelhouders, bestuur en management zet u de neuzen in dezelfde richting, vermijdt u conflicten en verzekert u de continuïteit van uw onderneming.

Voorkom volgende problemen

 • Geen tijd voor langetermijnvisie
 • Geen eenheid van visie over de toekomst
 • Beperkt inzicht in de cijfers op langere termijn, gebrek aan business plan
 • Onduidelijke verdeling van taken en bevoegdheden
 • Gebrek aan extern klankbord
 • Machtsstrijd tussen aandeelhouders of bestuurders
 • Juiste personen op de verkeerde plaats en omgekeerd
 • Onvoldoende scheiding tussen familie en bedrijf
 • Geen transparantie over de vergoedingen van bestuurders of leden van de familie
 • Spanningen tussen actieve en niet-actieve aandeelhouders
 • Geen afspraken omtrent: verkoop van aandelen, aanwerving van aandeelhouders of leden van de familie, vertrek of ziekte van sleutelpersonen binnen het bedrijf, oplossen van conflictsituaties, opvolging of erfregeling, winst­verdeling en investeringsplannen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze topexperten begeleiden u om de juiste vragen te stellen, de problemen te identificeren en de juiste afspraken vast te leggen. Wij bemiddelen om conflicten te vermijden of minnelijk op te lossen.

Wat kan u van ons verwachten?

Samen met u bepalen wij welke concrete tools voor uw bedrijf nodig zijn, o.a.:

 • Een aangepast businessplan en waarderingen van uw bedrijf
 • Een op maat uitgewerkte governance structuur
 • Een helder organigram met duidelijke afbakening van bevoegdheden
 • Een alles omvattende aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter
 • Een plan van aanpak inzake de opvolging of de overdracht

Neem
vrijblijvend
contact met
ons op voor
meer

UNIZO Expert@Board
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

info@professionelerbestuurindekmo.be

+32 2 212 26 13